за smsbg.net     SMS сайт форма      общи условия    помощ
  sms bg bg sms bgsms websms web sms fun изпрати изпращане безплатен безплатно мтел м-тел мобилтел глобул мобилен забавен телефон център мелодии картинки лого mtel m-tel mobiltel globul mobile pager phone gsm melodies pictures logo ringtone funsms picsms tone
.: smsbg.net :. send free SMS
 
 

За проекта

Проектът smsbg.net - сайт за изпращане на SMS съобщения започва развитието си през декември 2000 г. Стартира за първи път през май 2001 г.

 

Статистики и профил на аудиторията на smsbg.net

90% от потребителите са в икономически активна възраст. Непълнолетните са едва една десета, а пенсионерите - по-малко от 1%. Половината от потребителите са в една от най-атрактивните възрастови целеви групи - 18-30 години.

Аудиторията на smsbg.net е съсредоточена изключително в София (56%) и големите градове (33%). Разпръскването към малки градове и села е пренебрежимо малко - 11%. Българите от чужбина, формират 11% от аудиторията, като най-много от тях живеят в САЩ и Германия.

За разлика от много други интернет сайтове, където аудиторията е предимно от мъжки пол, на smsbg.net жените са 40%

"БГ ТОП.БГ" ООД
BG200418293
гр. София, бул. Сливница 193

 

DropSpoil    Игри онлайн    Женски календар    SMS разплащания    Стани богат    PMfun    BGtop