за smsbg.net     SMS сайт форма      общи условия    помощ
  sms bg bg sms bgsms websms web sms fun изпрати изпращане безплатен безплатно мтел м-тел мобилтел глобул мобилен забавен телефон център мелодии картинки лого mtel m-tel mobiltel globul mobile pager phone gsm melodies pictures logo ringtone funsms picsms tone
.: smsbg.net :. send free SMS
 
 

Безплатен SMS център за Вашия сайт

НОВО! Ако имате сайт можете да поставите форма за изпращане на безплатен SMS чрез smsbg.net

Това става бързо и лесно.

Стъпка 1. Изберете цвят, който пасва на Вашия дизайн (вижте по-долу)
Стъпка 2. Запазете автоматично генерирания HTML код (Copy)
Стъпка 3. Сложете този код на Вашия сайт (Paste)

Можете да поставите кода на произволно място на Вашата страница, но извън тагове <FORM>...</FORM> (ако има такива), тъй като в самия него се съдържа форма. За да може надписите на кирилица да се визуализират правилно, за кодова таблица изберете 'Windows-1251'

След тези три стъпки Вие и всеки друг ще може да изпраща безплатни SMS съобщения от Вашия сайт.


Стъпка 1. Изберете цвят:
Стъпка 2. Вземете HTML кода:

Форма 1 - Бяла
Форма 2 - Сива
Форма 3 - Жълта
     
Форма 4 - Оранжева
Форма 5 - Черна
Форма 6 - Синя
     
Форма 7 - Зелена
Форма 8 - Св.синя
Форма 9 - ЛилаваПълен HTML код на Форма 1 - Бяла:
DropSpoil    Игри онлайн    Женски календар    SMS разплащания    Стани богат    PMfun    BGtop